Metafory a metonymie ještě více do detailů

Metafory a metonymie jsou typy přenášení pojmenování. Objevují se často v didaktickém testu v úloze, kde je báseň. V tomto krátkém článku se dozvíte, jak je vždy poznat a také jaký je mezi nimi rozdíl. 

Metafora i metonymie patří do kategorie, která se jmenuje “tropy”. To znamená, že fráze jsou založeny na významové změně. Jinými slovy něco řekneme, ale myslíme tím trochu něco jiného. Nemyslíme to doslova.

Například když řeknu “mělo to citrónovou barvu”, tak tím myslím, že ta barva byla žlutá jako citrón, nemyslím tím, že byla z citrónu. 

Jak hledat metaforu a metonymii?

Hledáte fráze, u kterých si dokážete říct, že je nemyslíte doslova, ale že tím myslíte trošku něco jiného. Pozor na to, že některé fráze jsou velmi ustálené a běžně se používají. Mohou vám pak připadat jako zcela jasné, ale když se nad tím zamyslíte, tak je opravdu nemyslíme doslova. Například “stupně Celsia” se běžně používají pro vyjádření teploty, ale nemyslíme tím, že ty stupně jsou od Celsia. Jen se tak podle něj jmenují. 

Jaký je rozdíl mezi metaforou a metonymií?

Říká se, že metafora je přenesení pojmenování na základě vnější podobnosti a metonymie je na základě vnitřní podobnosti. Co to ale v praxi znamená?

Vnější podobnost je něco, co si můžeme představit. Umíme si představit, jak to vypadá. Například tvar (čtverec, kruh, trojúhelník), barva, rozsah (málo, hodně), umístění (nahoře, dole, vpravo, vlevo).

Kdyř řeknu “je tam jen kapka vody”, tak tím myslím, že té vody je málo. 

Když řeknu “má to čokoládovou barvu“, tak tím myslím, že to je hnědé.

Vnitřní podobnosti jsou pak vlastnosti. Metonymie se objevuje často ve spojení s vlastními jmény. Nemyslíme doslova toho člověka, ale něco, co se k němu vztahuje.

Když řeknu “četla jsem Nerudu“, tak tím myslím, že jsem četla jeho knihu. 

Když řeknu “poslouchám Mozarta“, tak tím myslím, že poslouchám jeho hudbu.

Někdy jsou metoymie tzv. kontextové. To znamená, že říkáme, jaké něco je, jakou to má vlastnost, jaké pocity to vyvolává.

Když řeknu “má ustláno na růžích”, tak tím myslím, že to má jednoduché.

Zapamatujte si, že metafory i metonymie nemyslíte úplně doslova, protože realisticky  nejsou možné.

Pro více příkladů pro metaforu i metonymie si stáhněte tento dokument. 

A pokud chcete větší přípravu na didaktický test, tak vám velmi doporučuji e-book Kompletní příprava na didaktický test z češtiny.

 

Anna Rubešová

Anna Rubešová

lektorka češtiny v Mexiku 🌵 | Czech language teacher in Mexico 🌵
💜 www.annalanguageteacher.cz
💰 www.24hourinvesting.cz

Přejít nahoru