Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste návštěvníkem mého blogu, odebíráte novinky, píšete komentáře, nebo zde nakupujete, tak mi svěřujete své osobní údaje. Já je zpracovávám a odpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Správce osobních údajů jsem já, Anna Rubešová, která provozuji webovou stránku www.annalanguageteacher.cz Jako správce určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se budete chtít na mě s něčím obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mailu:  anna@annalanguageteacher.cz

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že vaše osobní údaje zpracovávám jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění všech tvých podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Jak údaje zpracovávám a proč

Vaše osobní údaje zpracovávám především proto, abych vám mohla poskytovat co nejkvalitnější obsah a posílat věci zdarma. Jednotlivé důvody zpracování:

Soutěže a giveaways

Pokud se účastníte soutěží, tak zpracovávám vaše osobní údaje za účelem kontaktování v případě výhry a doručení výhry. Takto poskytnuté osobní údaje dál nijak nevyužívám, pokud mi to nepovolíte.

E-mailové kampaně a newslettery

Pokud jste čtenář, tak vám e-mailem posílám novinky či informace o nových článcích, ke kterým jste se přihlásil/a. Sleduji, co vás zajímá a jaké e-maily otevíráte, abych věděla, co se vám líbí a mohla bych tak tvořit obsah, který vás zajímá. 

Pokud jste zákazník, tak váš e-mail zpracovávám za účelem zasílání obchodního sdělení. Zasílám vám e-maily z důvodu oprávněného zájmu, který u vás důvodně předpokládám.

Osobní údaje zpracovávám po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu nebo poslední objednávky. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Fotografická dokumentace

Pouze na základě vašeho souhlasu můžu využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sám/a odvoláte.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout lepší služby.

Webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše osobní údaje zpracovávám já, Anna Rubešová, jakožto správce osobních údajů. Abych si mohla zjišťovat, jak se vám u mě líbí, používám tyto poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace:

  • MailerLite – aplikace pro e-mailovou komunikaci
  • Google – Google Analytics

Je možné, že se v budoucnu se rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání tvých dat mimo Evropskou Unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u mě v bezpečí. Přijala jsem technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu, což je ten zámeček vedle url adresy, a zabezpečila jsem vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z nich využít, kontaktujte mě, prosím, na e-mailu: anna@annalanguageteacher.cz

  • Mášteprávo na informace, které si právě teď čtete.
  • Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám do 30 dnů doložím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Pokud se u mě něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
  • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování.
  • Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuju 30 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

  • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud mteš pocit, že s tvými údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu také vaše  údaje žádné jiné třetí straně nevydám.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 25. 5. 2018.