Rubrika: čeština a didaktický test

Metafory a metonymie ještě více do detailů

Metafory a metonymie jsou typy přenášení pojmenování. Objevují se často v didaktickém testu v úloze, kde je báseň. V tomto krátkém článku se dozvíte, jak je vždy poznat a také jaký je mezi nimi rozdíl.

Postupy při práci s dlouhými texty

Didaktický test je založený na dlouhých výchozích textech, u kterých se vyskytují otázky na pravopis, gramatiku, ale také i na obsah a pochopení textu. Především tyto otázky (co vyplývá/nevyplývá) z textu jsou často problematické, protože toto není mluvnice. Těžko se tady můžeme naučit nějaké strategie nebo pravidla. I přesto ale existují metody, které nám pomůžou při určování správné odpovědi.

Jak seřadit odstavce do souvislého textu

Doporučený postup u úlohy 1. Přečtěte si všechny odstavce, abyste věděli víceméně, o čem text je. 2. Určíte si první odstavec podle pravidel a podle obsahu. 3. Při navazování dalších odstavců si vždy přesně určujete, proč to tak je (v odstavci musí být nějaká část, na které si to můžete ověřit)

Strategie úlohy: Hledání gramatických a pravopisných chyb

Co vám přinese tento článek? 1) Naučíte se, co všechno spadá pod pojem gramatická chyba a co pod pojem pravopisná chyba 2) Ukážeme si ty nejčastější chytáky, které si prostě musíte zapamatovat 3) Představíme si typy úloh, které v didaktickém testu řeší tyto chyby 4) Na příkladech si znázorníme postup pro řešení těchto úloh = tedy strategie

Metafory a metonymie - jak je poznat?

METONYMIE = přenesení pojmenování na základě vnitřní podobnosti. Velmi častá je metonymie kontextová. (= přenesení jména autora na název jeho díla, např. poslouchat Bacha). METAFORA = přenesení pojmenování na základě vnější podobnosti. Podobnost se může týkat tvaru, barvy, umístění, rozsahu, funkce. Mohou to být přídavná jména, příslovce nebo slovesa (= personifikace)

Přejít nahoru