Strategie úlohy: Hledání gramatických a pravopisných chyb

Gramatické a pravopisné chyby v didaktickém testu mohou dát opravdu zabrat. Studenti si často stěžují na to, že jim úlohy zaberou mnoho času, protože musí procházet slovo po slově a pořádně se soustředit, aby ty chyby našli.

Druhým problémem je to, že někdy se stává, že studenti ani nevědí, co všechno mohou být gramatické a pravopisné chyby. Není to jen o psaní i/y a velkých písmenech.  😊

Třetím problémem bývá pak už jen opravdu neznalost základních pravidel. Člověk vidí slovo „výjímečný“ a myslí si, že to je dobře. Ale není. Píše se přece „výjimečný“ a „výjimka“. To jsou opravdu dvě výjimky. 

Pokud ale ale naučíte správné strategie, myslím, že změníte názor a za nejtěžší část budete považovat spíše tu ústní. 

Co vám přinese tento článek?

Naučíte se, co všechno spadá pod pojem gramatická chyba a co pod pojem pravopisná chyba

Ukážeme si ty nejčastější chytáky, které si prostě musíte zapamatovat

Představíme si typy úloh, které v didaktickém testu řeší tyto chyby

Na příkladech si znázorníme postup pro řešení těchto úloh = tedy strategie

A na konci vás čeká bonus v podobně procvičování. 😊

Jaký je rozdíl mezi gramatickou chybou a pravopisnou chybou?

Na první pohled se může zdát, že žádný, že je to prostě jen jiný zápis. Když se podíváte do didaktických testů z loňských let, určitě najdete různě formulovaná zadání.

 • Ve které z následujících vět je pravopisná chyba?
 • Najděte ve výchozím textu 4 slova s pravopisnou chybou, a napište je pravopisně správně.
 • Upravte slovní spojení tak, aby byly gramaticky správně.

Gramatika je pojem, do kterého toho patří více, například tvarosloví, správné používání pádů nebo skládání slov do vět.  Nemá to nic společného s psaním S/Z, MNĚ/MĚ atd.

Pokud máte určit, zda je něco gramaticky správně, dívejte se především na shodu přísudku s podmětem. Například fráze „Se dvěma dětma to bylo velmi složité.“ Je špatně→ píšeme „se dvěma dětmi“.

Naopak když hledáte pravopisnou chybu, tedy správný zápis slov, tak se zaměřujte na ty ostatní body, například mě/mně, s/z, n/nn, i/y (vyjmenovaná slova)

Pravopisné chyby děláme čas od času všichni. Říkáme tomu překlepy a je to naprosto normální. Každý může udělat takovou chybu. Naopak gramatické chyby bychom jako rodilí mluvčí neměli běžně dělat.

GRAMATICKÉ CHYBY

Shoda přísudku s podmětem (koncovky i/y/a)

Správný zápis pádu

Správné pořadí slov ve větě

PRAVOPISNÉ CHYBY

Vyjmenovaná slova (i/y)

Psaní mně / mě

Psaní ě/je

Psaní n/nn

Psaní s/z

Velká písmena

Čárky ve větách

Ještě nezapomeňte připočítat takové ty maličkosti jako jsou háčky, čárky nebo třeba kroužek nad „u“.

Nejčastější chytáky a výjimky

 • Standardní: píšeme s „D“ ne „T“
 • Výjimka: sama o sobě výjimkou, podívejte se, jak se správně píšou i/y
 • Výjimečný: opět se dívejte na psaní i/y
 • Typ X Tip: Typ je nějaký druh, Tip je rada nebo nápad
 • Viz: je to slovo, ne zkratka, takže za něj nepíšeme čárku
 • Zhlédnout X Shlédnout: Zhlédnout film, divadlo, představení, ale shlédnout dolů
 • Mě X Mně: tady záleží na pádu. MĚ = 2. a 4. pád, MNĚ = 3. a 6. pád
 • Zapomněl + Rozuměl: podívejte se, kde se píše „mně“ a kde „mě“
 • My bychom: žádný jiný tvar neexistuje, „my bysme, my by jsme“
 • Dvěma + oběma: zde se výjimečně píše „a“ na konci. Takže například „dvěma kamarádkami“
 • Povinnost, povinný, povinně: vždy píšeme „nn“
 • Tamější: slovo je odvozeno od slova TAM, ne od slova tamní
 • Vinen, vinna, vinno, vinni: jednom mužský rod v jednotném čísle se píše s jedním „n“
 • Stěžovat X ztěžovat: Stěžovat si na něco, co se mi nelíbí, Ztěžovat někomu něco = dělat těžším

TYPY ÚLOH V DIDAKTICKÉM TESTU

Vyber jednu možnost, kde je pravopisná chyba (A, B, C, D)

V testu se průměrně vyskytují 2-3 úlohy tohoto typu. Zadání zní velmi jednoduše a to tak, že máte v nabízených možnostech (A, B, C, D) určit jednu, která obsahuje pravopisnou chybu. Někdy se může stát, že hledáte opak, tedy možnost, která pravopisnou chybu neobsahuje. Takže pozorně čtěte.

U této úlohy se dá velmi jednoduše použít strategie „hledání stejného typu chyb“. V praxi to znamená to, že každá možnost (A, B, C, D) s největší pravděpodobností obsahuje slovo, které řeší jeden typ chyby.

Nemusíte tedy pátrat slovo po slovu a hledat tu jedinou chybu. Najděte si ty 4 slova (v každé možnosti je jedno), které se v něčem podobají.

V příkladu vidíte, že zde se řeší správný zápis n/nn. Když si najdete ty čtyři slova, budete na 100% vědět, že chyba je v jednom z nich. Tím pádem už nemusíte řešit ty zbývající slova.

V příkladu je špatně možnost D, kde se správně píše „okenní“.

Aby to bylo jasné, že to funguje, ukážeme si to na dalším příkladu.

V tomto případě si najdeme slova, která řeší psaní S/Z. Zde naopak hledáme, která možnost je pravopisně správně. Věřím, že jste to poznali bez problémů. Správně je možnost D. U všech ostatních by se mělo psát „z“, protože si řekneme, že to je změna stavu.

 

Urči u čtyř možností, zda jsou napsány pravopisně správně nebo ne.

Toho je úloha na ANO/NE. U věty, která je správně, dáte ANO. U těch, které nejsou správně, dáte NE. Problémem tohoto typu cvičení je nízké hodnocení. Za všechny správné odpovědi získáte pouze 2 body a pokud máte správně jen polovinu (tedy dvě možnosti), máte 0 bodů.

Existuje i zde nějaká strategie? Ano, i zde mají věty velmi často něco společného. Je opět potřeba najít to, v čem se shodují. V následujícím příkladu můžete vidět, že se jedná o velká písmena. Poznáte to podle velkého množství vlastních názvů a národností v každé možnosti.

Správné odpovědi jsou ANO, ANO, NE, ANO. Pokud píšeme národnost jako přídavné jméno, píše se s malým písmenem (pokud tedy není na začátku věty).

 

Najdi v textu slova s pravopisnou chybou a napiš je správně

Tento typ cvičení bývá nejtěžší, protože zde už nemůžeme uplatit stejnou strategii, jako u předešlých úloh. Velmi často se hledají v textu 4 chyby a můžete zde získat 4 body (což je super).

Úloha ovšem zabere více času, protože zde musíte jít opravdu skoro slovo po slově a hledat různé chyby (i/y, s/z, nn/n, mě/mně a další). Dávejte si pozor i na zadání. Někdy tam bývá napsané, v jakém odstavci textu máte hledat, což může práci aspoň trochu ulehčit.

Zadání vypadá asi takto: Najděte v druhé části TEXTU 1 čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou, a napište je pravopisně správně. Chybějící dílčí odpověď nebo zápis jakéhokoli slova, které nevyhovuje zadání úlohy, jsou považovány za chybu.

(2) Již od půl sedmé bylo hlediště plné. Diváci s napětím čekali na chvíly, kdy začne velkolepá podívaná. Hynaisova opona odkryla scénu přesně v sedm. Představení zahájila hravá choreografie, inspirovaná obrazy jednoho z nejvýznamnějších umělců všech dob Leonarda da Vinciho. Poté následovala sólová vystoupení na skladbu Otty Bubeníčka. Její tóny se do hlediště sypali jako energií nabité korálky. Tanečníci ve střídmých trikotech uchvátili všechny přítomné dokonale provedenými krokovými variacemi, ztemělá scéna jen posílila celkový dojem z první poloviny představení. Od předchozích dvou částí se poměrně zásadně lišil dějový balet Faun, rozjímající o stiných stránkách duše, jako jsou hříšné tužby či smyslnost. Nevšední představení pak vyvrcholilo ztvárněním slavného příběhu o věčném sváru dobra a zla. Román Obraz Doriana Graye od Oscara Wilda poskytl dvojčatům velmi efektní téma. Bez jakékoli nadsázky lze hovořit o tanečním koncertu. Jistě nebudu moc přehánět, když bratry Bubeníčkovy, obdařené nevídaným talentem, označím za legendy mezinárodní taneční scény. Na tento zážitek bude vděčné publikum vzpomínat hodně dlouho.

Jak vidíte v následující ukázce, chyby bývají opravdu různé. Vidíme tam 2x psaní i/y, 1x psaní mě/mě a 1x psaní n/nn. Typy chyb se opakují pořád dokola, a tak jediným doporučením zde je pamatovat na to, jaké typy chyb se můžou objevit a podle toho se i řídit při jejich hledání.

Najít chybně užitý tvar slova, tedy gramatickou chybu

Předchozí tři typy úloh řešily pravopisné chyby. Na začátku jsem ale zmiňovala i gramatické chyby. Ty se v didaktickém testu vyskytují také, občas ale může zmást zadání, které bývá různé. To proto, že do gramatiky řadíme několik dalších kategorií. Zde jsou příklady zadání:

příklad 01

Tento typ gastronomie se od té tradiční zásadně liší postupy použitými při přípravě pokrmů. Díky emulgování či mražení tekutým dusíkem získávají pokrmy bizarní vzhled. Ochutnat můžete například šlehačku z husích jater, džus ve formě tablet nebo si na talíři nakrájet polévku. Podobné zázraky zařadily do svého menu mnohé ze světoznámých restauracích. Jenže právě kombinace zdánlivě neslučitelných chutí a především hra s umělými přísadami způsobily, že se na vědeckou kuchyni snesla vlna kritiky. Prý už kuchař nemusí mít znalosti o jednotlivých ingrediencích, s nimiž pracuje – stačí vědět, pro jaký prášek sáhnout.

příklad 02

příklad 03

Tyto úlohy jsou různé, ale i přesto se v nich dá najít něco společného a především se dají použít opět určité strategie. Naučte se výjimky.

Zapsání číslovek, především pak číslovek dvě a obě.

Párové části těla (oči, uši, ruce, prsa, nohy) se píšou na konci s „a“. Například „Slyším dobře oběma ušima.“

Vzory přídavných jmen otcův a matčin.

Správné zapsání pádů, především pak 6. a 2. pád množného čísla. Velmi často je v testu objevuje chybný tvar slova, kde jedno slovo má koncovku „ch“ i když tam nemá být. Dívejte se tedy na tyto koncovky. Pozor: musíte si věty ale číst v kontextu!

Na závěr bych vám chtěla říct jednu radu, kterou jste pravděpodobně slyšeli už mnohokrát. Naučit se a zlepšit se v těchto typech úloh můžete dosáhnout jedině procvičováním. A proto jsem pro vás připravila docela rozsáhlé cvičení, kde si můžete vyzkoušet všechny typy úloh, o kterých jsem se zmínila v článku.

Stačí, když mi zde zadáte svůj e-mail a cvičení dostanete zdarma během pár vteřin.

A výsledky? Ano, i ty dostanete. Ale až po 3 dnech. Nejprve se snažte úlohy vyřešit bez pomoci. Přeju vám hodně úspěchů a pokud byste měli zájem o další tipy a rady, podívejte se do sekce „Materiály zdarma – čeština“.

.