Postupy při práci s dlouhými texty

Didaktický test je založený na dlouhých výchozích textech, u kterých se vyskytují otázky na pravopis, gramatiku, ale také i na obsah a pochopení textu. Především tyto otázky (co vyplývá/nevyplývá) z textu jsou často problematické, protože toto není mluvnice. Těžko se tady můžeme naučit nějaká pravidla. Na pravidla vám pomůže Kompletní příprava na didaktický test z češtiny.

I přesto ale existují metody, které nám pomůžou při určování správné odpovědi u dlouhých textů.

1. Co je napsané v zadání úlohy?

• Co je pravdivé?
• Co vystihuje?
• Co vyplývá?
• Co je uvedeno?
• Co je v souladu?
• Co je podložené/nepodložené?
• Co je domněnka?

Každé toto slovo má svůj význam a je potřeba se nad tím trochu zamyslet. 

2. Klíčová slova

• Čísla (něco si musíme dopočítat)
• Jména (když tam je hodně zájmen)
• Slovesa (minulost, přítomnost, budoucnost)

Klíčová slova nám pomáhají najít rychleji informace v dlouhých textech. 

3. Jaké otázky se často objevují v didaktických testech?

 • Která z následujících možností vystihuje výchozí text?
 • Která z následujících informací je předkládána jako nejméně jistá?
 • Která z následujících možností patří na vynechané místo?
 • Které z následujcích trvzení odpovídá výchozímu textu?
 • Které z následujících trvrzení jednoznačně vyplývá z výchozího textu?

V tomto článku se podíváme na postup jedné z těchto úloh. (Pro postupy k dalším úlohám klikněte ZDE.) Uvidíte, že to není žádná tipovačka, ale že tam je postup, který vás dovede ke správnému výsledku.

Doplňování fráze do textu – postup

 1. Přečteme si možnosti A, B, C, D a vyznačíme si ty části, které se někde opakují. (zelené, žluté, modré a růžové)
 2. Na začátku fráze vybíráme z možností žlutých nebo modrých, na konci fráze vybíráme z možností zelených nebo růžových.
 3. Vybereme si jednu dvojici, kterou chceme začít, např. žlutou a modrou.
 4. Určíme si, jestli to jsou slova kontrastní (opačná) nebo ne. Snažíme se vysvětlit svými slovy, jaký je mezi nimi rozdíl/kontrast.
 5. Hned po babiččině smrti  = bylo to rychlé a najednou / Po babiččině smrti = byl to spíše delší proces.
 6. Přečteme si výchozí text a hledáme v něm odkaz na jednu z možností. Buď to byl dlouhý proces nebo to byl krátký proces. 
 7. Slova “přestává” a fráze “kámen po kameni” odkazují k tomu, že to byl delší proces. Na začátku tedy musí být “po babiččině smrti”
 8. Teď už vybíráme z možností B a D. Díváme se, jaký je mezi nimi rozdíl a opět hledáme kontrasty.
 9. “začala drolit” = je to něco negativního. “stmelila” = je to něco pozitivního. 
 10. Hledáme v textu odkaz na to, jeslti to je pozitivní nebo negativní. Fráze přestává se zajímat, kámen po kameni se propadá jsou více negativní. 
 11. Správná možnost je tedy B.⭐

 

Chcete další tipy na práci s dlouhými texty? Můžete začít tím, že sti stáhnete dokument Postupy při práci s dlouhými texty, kde najdete ukázková řešení.

Více vysvětlení a postupů “krok za krokem” se dozvíte na webináři👉 JAK PRACOVAT S DLOUHÝMI TEXTY.

Anna Rubešová

Anna Rubešová

lektorka češtiny v Mexiku 🌵 | Czech language teacher in Mexico 🌵
💜 www.annalanguageteacher.cz
💰 www.24hourinvesting.cz

.
Přejít nahoru