Metafory a metonymie - jak je poznat?

Co to je metafora a jak ji poznat?

Už jste určitě slyšeli, že metafora je přenesení pojmenování na základě vnější podobnosti.

Podobnost se může týkat tvaru, barvy, umístění, rozsahu, funkce. Mohou to být přídavná jména, příslovce nebo slovesa.

Co se tím ale přesně myslí? Ukážeme si to na příkladech.

  • Když řeknu, že ta barva je citrónová, myslím tím žlutou.
  • Když řeknu, že mám moře problémů, myslím tím, že jich je hodně.

Nemyslím tedy úplně doslova to, co říkám, ale všichni mi rozumí, co tím myslím.

METAFORA = přenesení pojmenování na základě vnější podobnosti. Podobnost
se může týkat tvaru, barvy, umístění, rozsahu, funkce. Mohou to být přídavná
jména, příslovce nebo slovesa (= personifikace)

Příklad: přiřaďte správně příklady metafor ke kategoriím:
Cihlový • kapka • pata • ručička • zub • hromada • čokoládový • hlava •
hřeben •


• Tvar: hřeben, zub
• Barva: čokoládový, cihlový
• Umístění: pata, hlava
• Rozsah: kapka, hromada
• Funkce: ručička

 

METONYMIE = přenesení pojmenování na základě vnitřní podobnosti. Velmi častá je metonymie kontextová.
(= přenesení jména autora na název jeho díla, např. poslouchat Bacha).

• Když řeknu, že jsem četla Nerudu, myslím tím, že jsem četla jeho knihu.
• Když řeknu, že poslouchám Mozarta, myslím tím, že poslouchám hudbu,
kterou složil.
• Když řeknu, že si žiju jako v bavlnce, myslím tím, že můj život je snadný.
Nemyslím úplně doslova co říkám, protože realisticky to není možné.

Další příklady metonymie:


1. mít na růžích ustláno = mít všechno snadné, mít štěstí
2. dvojitý axel = typ rotace v krasobruslení
3. 10 000 newtonů = fyzikální jednotka
4. číst Hemingwaye = čteme knihu, ne spisovatele
5. dát si do pokoje Picassa = dát si tam jeho obraz, ne toho člověka

 

CVIČENÍ

Ve kterém z následujících úseků se nejvýrazněji uplatňuje metonymie?
A) přinesl mi žlutý tulipán
B) je na ní vidět bitva u Lipan
C) pověsil jsem si bitvu do pokoje
D) přišel mi k svátku gratulovat Olda

VÝCHOZÍ TEXT
(1) Může vám připadat, že mít výjimečně nadané dítě musí být povznášející pocit. Jistě ano, potvrdili by rodiče malých géniů. Jedním dechem ale řada z nich dodá, že vychovávat zvídavého a extrémně chytrého človíčka přináší i řadu starostí.
(2) Když má takové dítě např. v testu odpovědět na otázku, při kolika stupních Celsia vře voda, nezaškrtne sto stupňů jako jeho šikovný spolužák. Ví totiž, že při různých nadmořských výškách a tlacích je bod varu vody různý.


Vypiš z textu metonymii: _____________________________________________________

 

výsledky: 1C, 2 – stupních Celsia

 

Pokud vám tyto dvě cvičení nestačila, tak vám velmi doporučuji e-book Kompletní příprava na didaktický test z češtiny. 

Anna Rubešová

Anna Rubešová

lektorka češtiny v Mexiku 🌵 | Czech language teacher in Mexico 🌵
💜 www.annalanguageteacher.cz
💰 www.24hourinvesting.cz

Přejít nahoru