Jak seřadit odstavce do souvislého textu

Tento materiál slouží jako pomůcka a příprava pro část maturitního didaktického testu z češtiny. Naučíte se, jakým způsobem můžete vyřešit úlohu návaznosti textů jednodušeji.

👉Doporučený postup u úlohy

1. Přečtěte si všechny odstavce, abyste věděli víceméně, o čem text je.
2. Určíte si první odstavec podle pravidel a podle obsahu.
3. Při navazování dalších odstavců si vždy přesně určujete, proč to tak je (v odstavci musí být nějaká část, na které si to můžete ověřit)
4. Až budete mít seřazené všechny odstavce, tak se podívejte, jestli náhodou poslední odstavec nenavazuje na první odstavec. Aby to bylo správně, tak tyto odstavce na sebe NENAVAZUJÍ.

 

Jak najít první odstavec❓

Na začátku, tedy v první větě, by neměly být tyto části:

1. ZÁJMENA

Osobní zájmena a jejich skloňování (já, ty, on, ona, my, vy, oni, něho, něj, jí, nám, nás, vaši atd.)

Příklad: On, na rozdíl ode mě, má ve všem systém.

• Přivlastňovací zájmena a jejich skloňování (můj, tvůj, náš, váš, jejich, jeho, její atd.)

Příklad: Na jeho držadle se ještě houpe cedulka z Rotterdamu.

• Ukazovací zájmena a jejich skloňování (ten, ta, to, ti, ty, ta, tento, tato, toto atd.)

Příklad: Úplně stejně to teď budu dělat já, říkám si a přejíždím pohledem svůj lístek s dvanácti jmény.

Proč nemůžou být v prvním odstavci?
Zájmena na něco odkazují/ukazují. Vždycky se jedná o něco, co už bylo napsáno dříve. Nejprve můžu říct jméno, například „David“, a potom můžu říct „on“. Na začátku tedy budou konkrétní jména, až poté se bude mluvit jako „o nich, o něm“ atd.

 

2. SPOJOVACÍ SLOVA

Tato slova by také neměla být v prvním odstavci. Jedná se hlavně o slova, které říkají, že něco je „potom/později“ nebo nám něco vysvětlují.

• Spojovací slova, která určují časovou posloupnost
Příklady: potom, poté, následně, až pak, na závěr, další, nejdřív, najednou, jakmile, vtom, sotva

• Spojovací slova, která něco vysvětlují
Příklady: protože, totiž, a proto, přestože, a takhle, a taky

Jak najít první odstavec je pouze první část celého procesu. Chcete znát celý proces, jak odstavce vždy správně seřadit? Vytvořila jsem pro vás dokument o 14 stránkách, který to vysvětluje velmi podrobně. Najdete tam také ukázkový příklad a dalších 8 cvičení na procvičení. Tento materiál JAK SEŘADIT ODSTAVCE DO SOUVISLÉHO TEXTU získáte👉 ZDE.

 

3. PŘÍMÁ ŘEČ

Nejdříve – co to je přímá řeč a jak ji poznám? Přímá řeč je napsaná v uvozovkách, znamená to, že někdo mluví.
Přímá řeč je dobrá pomůcka nejen pro určování prvního odstavce. Pro první odstavec však platí jednoduché pravidlo – přímá řeč nesmí být hned na začátku.

Myslíme tím v PRVNÍ VĚTĚ. Přímá řeč může být v prvním odstavci, ale odstavec nemůže začínat uvozovkami.

Příklad: Prosím tě, nech ho, ať se nají!“ řekla maminka.

PS: Když už umíte přímou řeč, je dobré naučit se taky, co to je nepřímá řeč, polopřímá řeč a nevlastní přímá řeč. 🙂 

4. JMÉNA

Když si přečtete všechny odstavce, můžete v nich občas najít jména. Mohou to být jen jména nebo i jména a příjmení. Pokud je najdete, tak si pamatujte, že nejprve musí zaznít jméno a až potom můžeme mluvit o nějaké osobě s použitím zájmena.

• Jméno + zájmeno
Nejprve musí zaznít jméno a potom můžeme použít zájmeno.

A) Když jsem k němu přišla domů, tak jsem nevěřila svým očím.

B) Včera večer jsem šla na návštěvu k Davidovi.

Víme, že odstavec B musí být dříve než odstavec A. Nemusí být hned za sebou, jen víme, že pořadí nemůže být opačné.

• Celé jméno + část jména
Nejprve musí zaznít celé jméno (tedy jméno a příjmení) a potom můžeme použít jen jeho část (například jen jméno nebo jen příjmení)

A) Vědecká pracovnice Barbara Blocková tvrdí, že rostoucí poptávka po suši ohrožuje tuňáky.

B) Od roku 1996 označila Blocková víc než tisíc tuňáků.

Víme, že odstavec A musí být dříve než odstavec B, protože v možnosti A zazní celé jméno a poté můžeme použít jen jeho část.

5. SLOVESA

Poslední pomůcka pro určování prvního odstavce jsou slovesa. Slovesa jsou vždy napsaná v nějaké osobě (např. já, ty, on atd.)
V prvním odstavci může být osoba JÁ nebo osoba MY. Neměly by tam ovšem být osoby ON, ONA, případně ani ONI.

Jak poznáme osobu? Myslím, že to všichni umíte, tady máte příklady.
• Seděli = oni
• Vedla = ona
• Říkal jsem = já
• Přijdeme = my

Pokud si projdete všechny tyto pomůcky, měl by vám vyjít pouze jeden zbývající odstavec. To je ten první odstavec.

POZOR – nezapomínejte, že obsah je také důležitý. Mnoho lidí se pak spoléhá pouze na tyto pomůcky a už se nedívá, co mi vlastně ten text říká. Takže používejte i selský rozum a čtěte, o čem to je.

Celý materiál JAK SEŘADIT ODSTAVCE DO SOUVISLÉHO TEXTU získáte👉 ZDE.

Seřazování odstavců není jedinná část didaktického testu. Všechny části najdete sepsané v e-booku 👉 Kompletní příprava na didaktický test z češtiny. Čeká tam na vás 12 kapitol a více než 300 cvičení. 

Anna Rubešová

Anna Rubešová

lektorka češtiny v Mexiku 🌵 | Czech language teacher in Mexico 🌵
💜 www.annalanguageteacher.cz
💰 www.24hourinvesting.cz

Přejít nahoru