BLOG

Komplexní větný rozboz

Všechno, co potřebujete vědět o větách hlavních a vedlejších Věty Rubriky © 2023 Anna Language Teacher

Metafory a metonymie ještě více do detailů

Metafory a metonymie jsou typy přenášení pojmenování. Objevují se často v didaktickém testu v úloze, kde je báseň. V tomto krátkém článku se dozvíte, jak je vždy poznat a také jaký je mezi nimi rozdíl. 

Metafory a metonymie – jak je poznat?

METONYMIE = přenesení pojmenování na základě vnitřní podobnosti. Velmi častá je metonymie kontextová.
(= přenesení jména autora na název jeho díla, např. poslouchat Bacha).

METAFORA = přenesení pojmenování na základě vnější podobnosti. Podobnost
se může týkat tvaru, barvy, umístění, rozsahu, funkce. Mohou to být přídavná jména, příslovce nebo slovesa (= personifikace)

Postupy při práci s dlouhými texty

Didaktický test je založený na dlouhých výchozích textech, u kterých se vyskytují
otázky na pravopis, gramatiku, ale také i na obsah a pochopení textu. Především tyto otázky (co vyplývá/nevyplývá) z textu jsou často problematické, protože toto
není mluvnice. Těžko se tady můžeme naučit nějaké strategie nebo pravidla. I přesto ale existují metody, které nám pomůžou při určování správné odpovědi.

Jak seřadit odstavce do souvislého textu

Doporučený postup u úlohy
1. Přečtěte si všechny odstavce, abyste věděli víceméně, o čem text je.
2. Určíte si první odstavec podle pravidel a podle obsahu.
3. Při navazování dalších odstavců si vždy přesně určujete, proč to tak je (v odstavci musí být nějaká část, na které si to můžete ověřit)
4. Až budete mít seřazené všechny odstavce, tak se podívejte, jestli náhodou poslední odstavec nenavazuje na první odstavec. Aby to bylo správně, tak tyto odstavce na sebe NENAVAZUJÍ.

Přejít nahoru