5 základních pravidel pro psaní slohovky (číslo 1 a 5 jsou nejdůležitější)

Ať už se rozhodnete psát vypravování, popis nebo zprávu, musíte dodržet určité zásady, které jsou společné pro všechny typy žánrů.

Pokud dodržíte následujících 5 zásad, je skoro nemožné, aby vám slohovka nebyla uznána. Nezaručuje to, že dosáhnete 100%, ale přiznejme si to na rovinu – to nikoho stejně nikdy nebude zajímat.

Jaká jsou ta nejdůležitější pravidla?

  1. Dodržet zadání
  2. Volit správné jazykové prostředky
  3. Dodržet pravidla pravopisu
  4. Promyslet kompozici a logicky členit text
  5. Psát čitelně

Každý bod si určitě rozebereme podrobněji. Pročtěte si všechny body, ale číslo 1 a 5 jsou nejdůležitější. 😊

1. DODRŽET ZADÁNÍ

Musíte psát opravdu o tom, co jste si vybrali. Maturitní zadání se skládá z 6 témat. Vy si vyberete jen jedno z nich a je nadmíru DŮLEŽITÉ dodržet zadání.

Co to znamená v praxi? Povím vám raději, jak se to nemá dělat. Je to jednodušší na pochopení.

  1. Psát o něčem jiném – takže píšete o cestování, ale v zadání je napsáno „váš běžný školní den“.
  2. Vytvořit jiný typ textu, jiný žánr. Píšete popis, ale v zadání máte vypravování.
  3. Napíšete moc krátký text. Maturitní zadání říká jasně aspoň 250 slov, ne méně. Horní hranice určená naštěstí není.

Pokud jeden z těchto 3 bodů nesplníte, máte bohužel velkou smůlu. Dostanete 0 bodů za celou slohovku a dál už se nehodnotí. Můžete mít tedy velmi zajímavý text, ale pokud nesplňuje tyto 3 základní body, nic z toho nebude.

2. VOLIT SPRÁVNÉ JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY

Zde se bavíme o tom, jakým stylem budete psát, jaká slova použijete. Podle čeho to určíte? Jednoduše si zkuste představit, komu ten text píšete. Je to student, dospělý člověk, dítě, člověk se zájmy o zdravou stravu, vysokoškolský profesor nebo snad široká veřejnost?

I v běžném životě mluvíme jinak s rodiči, kamarády nebo učiteli. Používáme jiná slova, abychom řekli to stejné. A stejně tak musíte uvažovat i při psaní slohovky.

Hlavním rozdílem bude to, zda text je oficiální (formální) nebo neoficiální (neformální). Slova tedy volte podle konkrétní situace v zadání.

Nezapomínejte na synonyma = slova stejného významu (např. krásný = hezký). Text by měl mít bohatou slovní zásobu a toho docílíte právě používám různých slov pro vyjádření toho samého.

Při slohovkách nanečisto si můžete pomoct tímto online slovníkem.

3. DODRŽET PRAVIDLA PRAVOPISU

Pravopis je takový strašák, hodně studentů se bojí právě pravopisných chyb. Psát pravopisně bez chyby je čím dál tím těžší a každý (i vzdělaný vystudovaný profesor češtiny) udělá někdy chybu.

A proto radím: NEBUĎTE PERFEKCIONISTI. Tady se to nevyplatí. Samozřejmě bych vám všem přála, abyste napsali text bez jediné chybičky. Ale i spár chybami bez problému projdete.

Ve slohové maturitní práci se rozlišují hrubé chyby a malé chyby.

Hrubé chyby: psaní i/y, skloňování, časování, psaní velkých písmen, předložky a předpony, mě/mně, bě/bje, vě/jve, tvaroslovné chyby, odchylky od pravidelné větné stavby, zápis číslovek, chybějící spojovník, rozlišování hranice slov

Malé chyby: interpunkce, zápis přímé řeči, nevhodné užití uvozovek, dělení slov

4. PROMYSLET KOMPOZICI A LOGICKY ČLENIT TEXT

Každý text by měl mít nějakou strukturu, která dělá text přehlednějším a lépe se pak čte. To, že máte text rozdělovat do odstavců asi víte, ale možná nevíte přesně, kdy začít nový odstavec.

Základním pravidlem je ZMĚNA MYŠLENKY. Pokud začínáte psát o něčem jiném, přecházíte z jedné myšlenky na druhou – to je ta pravá chvíle pro další odstavec.

Každý text (kterýkoliv žánr) by měl mít ÚVOD, JÁDRO TEXTU A ZÁVĚR. Tedy minimálně 3 odstavce. Většinou to je ale více.

5. PSÁT ČITELNĚ

Protože co bude nečitelné, tak se nemůže ohodnotit a tím pádem to je chyba. Nečitelný text může ubrat docela hodně bodů. Věřte mi, že nikdo nebude sedět nad vaším textem a 10 minut luštit jedno písmeno. Nepřečtu = chyba.

Někdy se studenti snaží zamaskovat nečitelností případné chyby, např. hodně obloučků tam, kde si nejste jistí, zda napsat „n“ nebo „nn“). Pokud bude větší část textu nečitelná, je možné, že dostanete 0 bodů za celou slohovku. Člověk, který ji hodnotí a najde mnoho nečitelných úseků, má právo text dále nehodnotit. Nepodceňujte proto ani tento bod.